Home: CONFIDENCE.NL
1. Leidinggevenden
2. Medewerkers
3. Teams
4. Management
5. Particulieren
Over Confidence
Adressen en Contact
Disclaimer
Zelfvertrouwen
 
Pentru Voi 
 

Dit project is gedurende de periode 1997 - 1999 uitgevoerd voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken in het kader van het Matra-programma.

Doelstelling project: verbetering van de professionele zorg van Roemeense begeleiders in het dagcentrum ‘Pentru Voi’ voor volwassenen met een verstandelijke beperking.

Vormen van scholing: ‘On the job’ (coaching op de werkvloer, feedback) en ‘Off the job’ (trainingen,
workshops, lezingen, (mini-) Conferenties). Invoering van onder andere individuele zorgplannen
volgens een door Confidence ontwikkelde en geïmplementeerde methodiek (‘Observatiecyclus’ ).

Behalve aan de inhoudelijke aspecten van de zorg is tevens in het project aandacht besteed aan managementtraining van de directie en de stafleden (vanuit de visie: inhoud kan niet zonder management en vice versa).

Roemeense partner: Pentru Voi - organisatie - Timisoara

Nederlandse organisaties: Stichting Zozijn te Wilp (voorheen Stichting Festog - (SPD) te Doetinchem), Confidence te Ulft.
Nederlandse medewerkers : ervaren medewerkers met ervaringen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, zijn in totaal acht kortdurende periodes uitgezonden als coaches, project-coördinator en projectleider/-psycholoog (Confidence).


  Riul Vadului/Talmaciu
  Dina, Dinu, IP
  Good Start!