Home: CONFIDENCE.NL
1. Leidinggevenden
2. Medewerkers
3. Teams
4. Management
5. Particulieren
Over Confidence
Adressen en Contact
Disclaimer
Zelfvertrouwen
 
Dina, Dinu, IP 
 


Dit project is gedurende de periode 2000 - 2003 uitgevoerd voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken in het kader van het Matra-programma.

Doelstelling project: verbetering van de professionele zorg van Roemeense begeleiders ten behoeve van integratie (wonen en werken) in de Roemeense samenleving van volwassen vrouwen met een verstandelijke beperking in het wooncentrum Dina (Timisoara) en van volwassen mannen met een verstandelijke beperking in het woon-werkcentrum Dinu.

Vormen van scholing: ‘On the job’ (coaching op de werkvloer, feedback, video) en ‘Off the job’ (trainingen, workshops, lezingen, (mini-) Conferenties). Invoering van onder andere werkdoelen en sociale vaardigheidstrainingen volgens een bepaalde methodiek.

Behalve aan de inhoudelijke aspecten van de zorg is tevens in het project aandacht besteed aan management- training van de directie en de stafleden (vanuit de visie: inhoud kan niet zonder management en vice versa).

Roemeense partner: Pentru Voi - organisatie - Timisoara

Nederlandse organisaties: Stichting Zozijn te Wilp (voorheen Stichting Festog - (SPD) te Doetinchem), Confidence te Ulft.
Nederlandse medewerkers : ervaren medewerkers met ervaringen in de zorg voor en training van mensen met een verstandelijke beperking, zijn in negen kortdurende periodes uitgezonden als coaches, project-coördinator en projectleider/-psycholoog (Confidence).


  Pentru Voi
  Riul Vadului/Talmaciu
  Good Start!