Home: CONFIDENCE.NL
1. Leidinggevenden
2. Medewerkers
3. Teams
4. Management
5. Particulieren
Over Confidence
Adressen en Contact
Disclaimer
Zelfvertrouwen
 
Good Start! 
 

Dit project wordt gedurende de periode 2003 - 2007 uitgevoerd voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken in het kader van het Matra-programma.

Doelstelling project: training op het gebied van Early Intervention van Roemeense stafleden en directies van Roemeense organisaties en instellingen in Timisoara en Bailesti en studenten van de universiteiten van Timisoara. Met als doel een noodzakelijke verbetering van de professionele zorg van ‘risico-kinderen’ (0 - 5 jaar) en hun verzorgers (ouders, familie, professionele verzorgers).

Het project bevat de volgende modules: Teambuilding, Normale/Afwijkende ontwikkeling van kinderen, Diagnostiek en Screening, Early Intervention Stimuleringsprogramma's, Verbetering Interacties Ouders - Kinderen en Attitude Professionele Verzorgers, Individuele Interventie-plannen, Curricula (workshops, lezingen, programma's) Vroege Ontwikkeling Kinderen en Early Intervention voor universiteiten, Uitwisseling van ervaringen door middel van materiaal, websites, Conferenties en Werkbezoeken, Management voor leidinggevenden en staf (Teambuilding, Opzetten en Uitvoeren van plannen en planning, Coachingsstijlen, Functioneringsgesprekken).

Vormen van scholing: ‘On the job’ (coaching op de werkvloer, feedback, video) en ‘Off the job’ (trainingen, workshops, lezingen, (mini-) Conferenties). Invoering van onder andere individuele vroeghulp-programma’s volgens bepaalde methodieken.

Daarnaast worden in dit project curricula, lezingen en workshops voor studenten en docenten van twee universiteiten van Timisoara ontwikkeld, waarin uitvoerig aandacht besteed wordt aan vroege en afwijkende ontwikkeling van kinderen (0 - 7 jaar), early intervention van risico-kinderen en ondersteuning van hun ouders en een verbetering van de attitude van professionele Roemeense hulpverleners.

Behalve aan de inhoudelijke aspecten van de zorg wordt tevens in het project aandacht besteed aan management-training van de directie en de stafleden (vanuit de visie: inhoud kan niet zonder management en vice versa).

Roemeense partners: Foundation of Rehabilitation Speranta (Timisoara), Dr. Dumitru Popescu - hospitaal (kraamkliniek) (Timisoara), Aldo-Cet - organisatie (voor Down syndroom) (Bailesti), Podul Lung-organisatie (Kinderdagcentrum)(Timisoara), Casa Faenza-organisatie (voor autisme) (Timisoara), Constantin Puffin - organisatie (voor dove kinderen) (Timisoara), West Universiteit (Timisoara), Mihai Eminescu Universiteit (Timisoara), I.S.J.-School-Inspectie (Timisoara).

Nederlandse organisaties: Stichting Zozijn te Wilp (voorheen Stichting Festog - (SPD) te Doetinchem), MEE-organisatie (Doetinchem), Confidence te Ulft (opzet en uitvoering van het project).
Nederlandse medewerkers : ervaren medewerkers op het gebied van early intervention, (ontwikkelings)psychologie, orthopedagogiek, fysiotherapie, kindergeneeskunde, neonatologie, logopedie, video-training, zullen als coaches, project-coördinator en projectleider/-psycholoog (Confidence) in 12 kortdurende periodes uitgezonden worden.


  Pentru Voi
  Riul Vadului/Talmaciu
  Dina, Dinu, IP