Home: CONFIDENCE.NL
1. Leidinggevenden
2. Medewerkers
3. Teams
4. Management
5. Projecten RoemeniŽ
6. Particulieren
Over Confidence
Adressen en Contact
Prikbord
Disclaimer
Zelfvertrouwen
 
Disclaimer 
 

Deze website, met internetadres www.confidence.nl is een website van Confidence - psychologisch adviesbureau. Deze website verschaft in een samenvattende vorm algemene informatie over de psychologische ondersteuning en coaching van: leidinggevenden, medewerkers, teams en management van bedrijven, instellingen en organisaties, (buitenlandse) projecten, particulieren.

Confidence - psychologisch adviesbureau heeft de informatie op deze site met grote zorgvuldigheid samengesteld en zal deze site op die wijze ook onderhouden. Confidence - psychologisch adviesbureau aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van, de toegang tot of de onmogelijkheid gebruik te maken van de informatie noch zal Confidence - psychologisch adviesbureau aansprakelijk zijn voor eventuele fouten in de tekst of voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid. Niet alle sites gelinkt aan deze site zijn door Confidence - psychologisch adviesbureau gecontroleerd en Confidence - psychologisch adviesbureau aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid daarvoor. Gebruik maken van een link gebeurt geheel op eigen risico.

Confidence - psychologisch adviesbureau behoudt zich het recht voor om zonder vooraankondiging veranderingen aan te brengen op deze website.

Auteurs- en andere intellectuele eigendomsrechten op deze website rusten bij Confidence - psychologisch adviesbureau. Confidence - psychologisch adviesbureau machtigt u, informatie op deze site voor eigen, niet commerciŽle doeleinden te kopiŽren. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Confidence - psychologisch adviesbureau is ieder ander gebruik verboden.