Home: CONFIDENCE.NL
 
Home: CONFIDENCE.NL 
 

PSYCHOLOGISCHE ONDERSTEUNING - COACHING - INTERVISIE - SUPERVISIE


AFBOUWEN PSYCHOLOGENPRAKTIJK

Hierbij wil ik u mededelen dat ik per 1 februari 2021 definitief ben gestopt met de psychologenpraktijk CONFIDENCE en momenteel bezig ben met het afbouwen hiervan.

Hoogachtend,

drs. Joop Roelofs (psycholoog)