Home: CONFIDENCE.NL
1. Leidinggevenden
2. Medewerkers
 
Coaching
Supervisie
Re´ntegratie
3. Teams
4. Management
5. Particulieren
Over Confidence
Adressen en Contact
Disclaimer
Zelfvertrouwen
 
Coaching  
 

(Zie voor uitleg over coaching de pagina van 'Medewerkers')

Wij hanteren voor het coachingstraject de volgende acht stappen:

1) Interviews met betrokkenen (medewerker, leidinggevende, personeelsmedewerker);
2) Inventarisatie situatie, taak-functie-omschrijving, functioneringsgesprekken, zwakte-sterkte-analyse, kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen;
3) Beschrijving van de huidige en de gewenste situatie en de tussenliggende inhoudelijke stappen, gekoppeld aan een tijdspad; het coachingstraject wordt -na goedkeuring - vastgelegd in een contract;
4) Observaties en casussen (direct en/of indirect);
5) Training van bepaalde vaardigheden;
6) Evaluatie en bijstelling coachingstraject;
7) Samenvatting leerpunten coachingstraject;
8) Afrondend gesprek met betrokkenen.

Uitvoering Coaching van medewerkers

* Uitleg coachingstraject;
* Inzicht in eigen functioneren, sterke en zwakke kanten, mogelijkheden tot veranderingen;
* Hanteren en proberen van mogelijkheden (opties);
* Observaties werkvloer door middel van participatie coach (coaching on the job) en feedback;
* 1: 1 voortgangsgesprekken;
* Coaching door psycholoog Confidence;
* Aantal gesprekken : afhankelijk van complexiteit, normaliter 10;
* Vorm gesprekken: bespreking observaties, feedback en afspraken; training vaardigheden;
* Locatie: intern en/of extern;
* Offerte en beschrijving traject na oriŰntatiegesprek.

(Lees meer over 'Vormen van coaching' )

Resultaten:

* De medewerker krijgt meer inzicht in zichzelf en in zijn situatie, in zijn huidige stijl van werken met de sterke en zwakke kanten;
* Hij gaat op een meer flexibele en op een meer gedifferentieerde wijze de functie vervullen;
* De medewerker leert een nieuwe methode om met vragen uit de organisatie of het bedrijf om te gaan;
* De medewerker gaat beter presteren.

Pleidooi voor coaching

Jaarlijks geven bedrijven en organisaties voor hun medewerkers veel geld uit aan cursussen op het gebied van deskundigheidsbevordering. Terwijl aan de andere kant naar verhouding veel te weinig geld aan coaching wordt besteed. En dat is niet terecht. Want er is slechts ÚÚn plek waar de medewerker in werkelijkheid ook functioneert en dat is op de 'werkvloer'. Op deze plek laat hij zijn sterke en zwakke kanten zien, waarvan hij vanwege zijn blinde kanten niet altijd bewust zal zijn. Alleen door middel van coaching en vooral door een directe vorm van coaching kan zijn functioneren het beste begeleid worden.

(Lees meer over ' functioneringsgesprek als belangrijk moment')

Informatie en aanmelding

Neem voor meer informatie en aanmelding contact met ons op.


  Vormen van coaching
  Functioneringsgesprek
  Valkuilen
 

  Supervisie
  Re´ntegratie