Home: CONFIDENCE.NL
1. Leidinggevenden
2. Medewerkers
 
Coaching
Supervisie
Reïntegratie
3. Teams
4. Management
5. Particulieren
Over Confidence
Adressen en Contact
Disclaimer
Zelfvertrouwen
 
Supervisie 
 

(Zie voor uitleg over supervisie de pagina van 'Medewerkers')

Samen met de medewerker besteden we aandacht aan:

* De historische en de toekomstige ontwikkeling als persoon - binnen de organisatie of het bedrijf - en het verkrijgen van meer samenhang in denken, handelen en voelen met betrekking tot het beroep, bedrijf of organisatie;
* Een bijstelling van de eigen beroepshouding;
* Afbakening van verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
* De (moeilijke) positie als medewerker met deze functie in de organisatie of het bedrijf.

Uitvoering Supervisie:

* 1: 1 gesprekken;
* Gesprekken met psycholoog Confidence;
* Aantal gesprekken: 10;
* Vorm gesprekken: brainstormen, inventarisatie, rollenspelen, activiteiten,
huiswerk in de vorm van vragenlijsten en casussen, reflectieverslagen;
* Locatie: extern;
* Offerte en beschrijving traject na oriëntatiegesprek.

Resultaten:

* De medewerker krijgt meer inzicht in: zijn wijze van verbaal en non-verbaal functioneren; in zijn kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen;
* De medewerker gaat zijn ‘blinde’ en ‘onbewuste’ kanten meer ontdekken;
* De medewerker leert anders om te gaan met probleemsituaties door middel van vergroting van zijn gedragsrepertoire;
* De medewerker wordt zich meer bewust van zijn motivatie en mogelijkheden.

Informatie en aanmelding

Neem voor meer informatie en aanmelding contact met ons op.


  Coaching
  Reïntegratie