Home: CONFIDENCE.NL
1. Leidinggevenden
 
Coaching
Personal coaching
Stijlen leidinggeven
Supervisie
2. Medewerkers
3. Teams
4. Management
5. Particulieren
Over Confidence
Adressen en Contact
Disclaimer
Zelfvertrouwen
 
Coaching 
 (Zie voor uitleg over coaching de pagina van 'Leidinggevenden)'

Wij hanteren voor coaching de volgende acht stappen:

1) Interviews met betrokkenen (leidinggevende zelf, directie, medewerkers);
2) Inventarisatie situatie, taak-functie-omschrijving, functioneringsgesprekken, zwakte-sterkte-analyse, kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen;
3) Beschrijving van de huidige en de gewenste situatie en de tussenliggende inhoudelijke stappen, gekoppeld aan een tijdspad; het coachingstraject wordt -na goedkeuring - vastgelegd in een contract;
4) Observaties en casussen (direct en/of indirect);
5) Training van bepaalde vaardigheden;
6) Evaluatie en bijstelling coachingstraject;
7) Samenvatting leerpunten coachingstraject;
8) Afrondend gesprek met betrokkenen.

Uitvoering Coaching van leidinggevenden

* Uitleg coachingstraject;
* Inzicht in eigen functioneren, sterke en zwakke kanten, mogelijkheden tot veranderingen;
* Hanteren en proberen van mogelijkheden (opties);
* Observaties werkvloer door middel van participatie coach (coaching on the job) en feedback;
* 1: 1 voortgangsgesprekken;
* Coaching door psycholoog/manager Confidence;
* Aantal gesprekken : afhankelijk van complexiteit, normaliter 10;
* Vorm gesprekken: bespreking observaties, feedback en afspraken; training vaardigheden
* Locatie: intern en/of extern;
* Offerte en beschrijving traject na oriëntatiegesprek.

(Lees meer over 'Vormen van coaching' )

Resultaten:

* U krijgt meer inzicht in uzelf en in uw situatie, in uw huidige stijl van leidinggeven met de sterke en zwakke kanten;
* U gaat op een meer flexibele wijze leidinggeven en op een meer gedifferentieerde wijze met medewerkers om;
* U leert een nieuwe methode om met vragen uit de organisatie of het bedrijf om te gaan;
* U als leidinggevende gaat beter presteren.

Pleidooi voor coaching

Jaarlijks geven bedrijven en organisaties voor hun leidinggevenden en medewerkers veel geld uit aan cursussen op het gebied van deskundigheidsbevordering. Terwijl aan de andere kant naar verhouding veel te weinig geld aan coaching wordt besteed. En dat is niet terecht. Want er is slechts één plek waar u als leidinggevende in werkelijkheid ook functioneert en dat is op uw 'werkvloer'. Op deze plek laat u uw sterke en zwakke kanten zien, waarvan u vanwege uw blinde kanten niet altijd bewust zult zijn. Alleen door middel van coaching en vooral door een directe vorm van coaching kan uw functioneren het beste begeleid worden.

Informatie en aanmelding

Neem voor meer informatie en aanmelding contact met ons op.


  Valkuilen
 

  Personal coaching
  Stijlen leidinggeven
  Supervisie