Home: CONFIDENCE.NL
1. Leidinggevenden
 
Coaching
Personal coaching
Stijlen leidinggeven
Supervisie
2. Medewerkers
3. Teams
4. Management
5. Particulieren
Over Confidence
Adressen en Contact
Disclaimer
Zelfvertrouwen
 
Stijlen leidinggeven 
 

(Zie voor uitleg over stijlen van leidinggeven en coaching de pagina van 'Leidinggevenden')

Wij hanteren bij deze vorm van ondersteuning de volgende zeven stappen:

1) Interviews met betrokkenen (leidinggevende, directie, collega's, medewerkers);
2) Inventarisatie van de huidige stijlen van leidinggeven met behulp van observaties, casussen en/of video-opnames;
3) Beschrijving van de gewenste aanvullende stijlen van leidinggeven, gekoppeld aan een tijdspad met inhoudelijke stappen;
deze beschrijving wordt in een contract vastgelegd;
4) Bespreking en training van de leidinggevende stijlen;
5) Evaluaties en eventuele bijstelling van de ondersteuning;
6) Vastleggen leerpunten stijlen van leidinggeven;
7) Afronding in de vorm van gesprek met leidinggevende en directie.

Uitvoering Stijlen van leidinggeven en coachen

* 1: 1 gesprekken;
* Gesprekken met psycholoog/manager Confidence;
* Aantal gesprekken :10;
* Vorm gesprekken: brainstormen, rollenspelen, activiteiten, casussen, reflectieverslagen;
* Locatie: intern en/of extern;
* Offerte en beschrijving traject na oriŽntatiegesprek.

Resultaten:

* U krijgt meer inzicht in uzelf, in uw huidige stijl van leidinggeven en coachen;
* U krijgt meer inzicht in de aard van de werkzaamheden van de medewerker;
* U gaat op een meer flexibele wijze leidinggeven en op een meer gedifferentieerde wijze met medewerkers om;
* U leert een nieuwe methode om met vragen van medewerkers om te gaan;
* U kunt meer stijlen van leidinggeven en coachen hanteren;
* Uw prestaties als leidinggevende worden verbeterd.

Informatie en aanmelding

Neem voor meer informatie en aanmelding contact met ons op.


  Coaching
  Personal coaching
  Supervisie