Home: CONFIDENCE.NL
1. Leidinggevenden
 
Coaching
Personal coaching
Stijlen leidinggeven
Supervisie
2. Medewerkers
3. Teams
4. Management
5. Particulieren
Over Confidence
Adressen en Contact
Disclaimer
Zelfvertrouwen
 
Supervisie 
 

(Zie voor uitleg over supervisie de pagina van 'Leidinggevenden')

Samen met u besteden we aandacht aan:

* Uw ontwikkeling als persoon en het verkrijgen van meer samenhang in uw denken, handelen en voelen met betrekking tot het beroep, bedrijf of organisatie;
* Een bijstelling van de eigen beroepshouding;
* Uw (moeilijke) positie als leidinggevende in de organisatie.

Uitvoering Supervisie:

* 1: 1 gesprekken;
* Gesprekken met psycholoog/manager Confidence;
* Aantal gesprekken: 10;
* Vorm gesprekken: brainstormen, inventarisatie,rollenspelen, activiteiten, huiswerk in de vorm van vragenlijsten en casussen, reflectieverslagen;
* Locatie: extern;
* Offerte en beschrijving traject na oriëntatiegesprek.

Resultaten:

* U krijgt meer inzicht in: uw wijze van verbaal en non-verbaal functioneren; in uw kwaliteiten, valkuilen en
uitdagingen;
* U gaat uw ‘blinde’ en ‘onbewuste’ kanten meer ontdekken;
* U leert anders om te gaan met probleemsituaties door middel van vergroting van uw gedragsrepertoire;
* U wordt u meer bewust van uw motivatie en mogelijkheden.

Informatie en aanmelding

Neem voor meer informatie en aanmelding contact met ons op.  Coaching
  Personal coaching
  Stijlen leidinggeven