Home: CONFIDENCE.NL
1. Leidinggevenden
2. Medewerkers
3. Teams
 
Opstarten
Samenwerking
Intervisie
Coaching
Klankbord
4. Management
5. Particulieren
Over Confidence
Adressen en Contact
Disclaimer
Zelfvertrouwen
 
Opstarten 
 

(Zie voor uitleg over opstarten de pagina van 'Teams')

Wij hanteren bij het opstarten van (multidisciplinaire) teams de volgende stappen:

1) Voorbereiding (formulering missie, doelstelling en protocol);
2) Beschrijving van functies en rollen van teamleden;
3) Selectie van teamleden;
4) Kennismaking en teambuilding (start-bijeenkomsten);
5) Keuze en training van het communicatie-model (afhankelijk van doelstelling van het team);
6) Training van vergader- en overlegstructuur (volgens GROW-model);
7) Ondersteuning bij eerste bijeenkomsten;
8) Evaluatie en bijstelling van het functioneren van het team.

Uitvoering Opstarten van teams

* Uitleg opstarttraject;
* Ondersteuning bij formuleren van missie, protocol, functies en selectie van teamleden;
* Ondersteuning bij start-bijeenkomsten (observaties en feedback);
* Werken met het overlegmodel (opties) met behulp van casussen;
* Ondersteuning door psycholoog Confidence;
* Aantal bijeenkomsten: normaliter 12;
* Locatie: intern en/of extern;
* Offerte en beschrijving traject na oriŽntatiegesprekken.

Resultaten:

* Het team werkt op basis van een gezamenlijke missie en protocol;
* De leden van het team zijn goed op elkaar afgestemd qua professionele rollen en teamrollen;
* Het team leert om relevante informatie te verzamelen;
* De teamleden overleggen met elkaar op een creatieve wijze;
* Het team bedenkt en selecteert opties en zet deze ook om in concrete handelingen;
* Het team gaat goed met vragen uit organisatie, bedrijf of samenleving om;
* De teamleden lossen onderlinge irritaties en conflicten bevredigend op;
* Het team evalueert haar functioneren regelmatig en stelt deze zo nodig bij;
* Het team werkt op een efficiŽnte en effectieve wijze.

Informatie en aanmelding

Neem voor meer informatie en aanmelding 'contact' met ons op.


  Samenwerking
  Intervisie
  Coaching
  Klankbord