Home: CONFIDENCE.NL
1. Leidinggevenden
2. Medewerkers
3. Teams
 
Opstarten
Samenwerking
Intervisie
Coaching
Klankbord
4. Management
5. Particulieren
Over Confidence
Adressen en Contact
Disclaimer
Zelfvertrouwen
 
Samenwerking 
 

(Zie voor uitleg over verbetering van de samenwerking de pagina van 'Teams')

Wij hanteren bij het verbeteren van de samenwerking van teams de volgende stappen:

1) Interviews met betrokkenen (teamleden, voorzitter, leidinggevende(n), directie);
2) Inventarisatie situatie (missie, protocol, teamrollen, zwakte-sterkte-analyse, communicatie);
3) Beschrijving van de gewenste teamsituatie en inhoudelijke stappen;
4) Training van vaardigheden;
5) Participatie en observaties nieuwe teambijeenkomsten (feedback);
6) Afrondend gesprek.

Uitvoering verbetering van de samenwerking

* Uitleg traject;
* Afnemen, inventariseren en terugkoppelen van interviews;
* Bewerkstelligen van meer inzicht bij de teamleden (eigen functioneren, sterke en zwakke kanten, mogelijkheden tot veranderingen);
* Observaties teambijeenkomsten (participatie en feedback);
* Ondersteuning door psycholoog/manager Confidence;
* Aantal gesprekken : afhankelijk van complexiteit, normaliter 10;
* Vorm gesprekken: bespreking interviews, observaties, feedback en afspraken; training vaardigheden;
* Locatie: intern en/of extern;
* Offerte en beschrijving traject na oriŽntatiegesprek(ken).

Resultaten:

* De teamleden hebben meer inzicht in hun functioneren en in hun sterke en zwakke kanten;
* De teamleden gaan op een meer flexibele en tolerante manier met elkaar om;
* Het team gaat op een betere en meer creatieve wijze met elkaar overleggen en kunnen beter met vragen uit organisatie, bedrijf of samenleving omgaan;
* Het team gaat weer functioneren.

Informatie en aanmelding

Neem voor meer informatie en aanmelding 'contact' met ons op.


  Opstarten
  Intervisie
  Coaching
  Klankbord