Home: CONFIDENCE.NL
1. Leidinggevenden
2. Medewerkers
3. Teams
 
Opstarten
Samenwerking
Intervisie
Coaching
Klankbord
4. Management
5. Particulieren
Over Confidence
Adressen en Contact
Disclaimer
Zelfvertrouwen
 
Intervisie 
 

(Zie voor uitleg over intervisie de pagina van 'Teams')

Wij hanteren de volgende stappen bij de intervisie-training van teams:

1) Voorbereidende bijeenkomsten (inventarisatie huidige bijeenkomsten, formulering doelstelling; inleiding Ďlerení);
2) Kennismaking met teamleden;
3) Uitleg en eerste training van het communicatie-model (GROW-model);
4) Intervisie-training aan de hand van casussen en rollen.

Uitvoering intervisie-training van teams

* Uitleg intervisie-traject;
* Werken met het overlegmodel en de diverse rollen;
* Ondersteuning door psycholoog Confidence;
* Aantal bijeenkomsten: afhankelijk van aantal teamleden, minimaal zes;
* Locatie: intern en/of extern;
* Offerte en beschrijving traject na oriŽntatiegesprek(ken).

Resultaten:

* Het team leert om meer relevante informatie te verzamelen;
* De teamleden overleggen met elkaar op een creatieve wijze;
* Het team bedenkt en selecteert opties en zet deze ook om in concrete handelingen;
* Het team gaat goed met vragen uit organisatie, bedrijf of samenleving om;
* Binnen het team is sprake van meer overdracht van kennis, emoties en ervaringen;
* Het team werkt op een efficiŽnte en effectieve wijze.

Informatie en aanmelding

Neem voor meer informatie en aanmelding 'contact' met ons op.


  Opstarten
  Samenwerking
  Coaching
  Klankbord