Home: CONFIDENCE.NL
1. Leidinggevenden
2. Medewerkers
3. Teams
 
Opstarten
Samenwerking
Intervisie
Coaching
Klankbord
4. Management
5. Particulieren
Over Confidence
Adressen en Contact
Disclaimer
Zelfvertrouwen
 
Klankbord 
 

(Zie voor uitleg over klankbord-begeleiding de pagina van 'Teams')

Wij hanteren bij de begeleiding de volgende vijf stappen:

1) Eťn of meer oriŽnterende gesprekken ten behoeve van inventarisatie en analyse van de inhoud en vorm van het klankbord-begeleidingstraject;
2) Formulering van het traject - in conceptvorm - eventuele bijstelling van het concept - inclusief offerte;
3) Fiattering van het definitieve voorstel en start uitvoering;
4) Aantal begeleidingsbijeenkomsten (met Ďklikímoment en bijstelling traject);
5) Afsluiting begeleidingstraject en follow-up (na bepaalde periode).

Belangrijke elementen van klankbord-begeleiding zijn: vertrouwen, inzicht krijgen in sterkten en zwakten, bedenken van (creatieve en) concrete mogelijkheden (opties), geven van (kritische) adviezen en feedback, motiveren en stellen van de juiste (open) vragen. Belangrijk bij klankbordbegeleiding is het op zich nemen van de rol van Ďadvocaat van de duivelí door de klankbord-begeleider.

Uitvoering klankbord-begeleiding

* Uitleg traject;
* Werken met discussie- en besluitvormingsmodellen en de diverse rollen;
* Ondersteuning door psycholoog Confidence;
* Aantal bijeenkomsten: afhankelijk van complexiteit; nader te bepalen;
* Locatie: intern en/of extern;
* Offerte en beschrijving traject na oriŽntatiegesprek(ken).

Resultaten:

* het team formuleert de werkzaamheden in de vorm van concrete, haalbare en meetbare werkdoelen;
* het team werkt op een meer integrale wijze (koppeling van inhoud, financiŽn en menskracht);
* het team koppelt de werkzaamheden aan een logische structuur (logical framework) en een tijdspad;
* hoofd- en bijzaken worden door het team onderscheiden en prioriteiten worden vastgelegd;
* de teamleden stemmen inhoud, werkwijze en communicatie meer op elkaar af;
* de projectvorderingen worden door het team regelmatig geŽvalueerd;
* het team besteedt meer aandacht aan de afwerking van de werkzaamheden qua vorm en inhoud (PR-functie).

Informatie en aanmelding

Neem voor meer informatie en aanmelding 'contact' met ons op.


  Opstarten
  Samenwerking
  Intervisie
  Coaching