Home: CONFIDENCE.NL
1. Leidinggevenden
2. Medewerkers
3. Teams
4. Management
 
Strategie
Veranderingen
Klankbord
5. Particulieren
Over Confidence
Adressen en Contact
Disclaimer
Zelfvertrouwen
 
Strategie 
 

(Zie voor uitleg over strategie de pagina van 'Management')

Wij hanteren bij de begeleiding de volgende vijf stappen:

1) Eťn of meer oriŽnterende gesprekken ten behoeve van inventarisatie en analyse van de inhoud en vorm van begeleidingstraject;
2) Formulering van het traject - in conceptvorm - eventuele bijstelling van het concept - inclusief offerte;
3) Fiattering van het definitieve voorstel en start uitvoering;
4) Aantal begeleidingsbijeenkomsten (met Ďklikímoment en bijstelling traject);
5) Afsluiting begeleidingstraject en follow-up (na bepaalde periode).

Uitvoering strategie-begeleiding

* Uitleg traject;
* Werken met checklisten aspecten bedrijf of organisatie, sterkte-zwakte-analyses en modellen strategisch management;
* Ondersteuning door psycholoog/manager Confidence;
* Aantal bijeenkomsten: afhankelijk van complexiteit; nader te bepalen;
* Locatie: intern en/of extern;
* Offerte en beschrijving traject na oriŽntatiegesprek(ken).

Resultaten:

* het managementteam is zich meer bewust van de sterkten en zwakten van het bedrijf of organisatie in de huidige en toekomstige situatie en maakt bewuste keuzen voor de toekomst;
* het managementteam formuleert het nieuwe beleid inclusief risicofactoren;
* het manegementteam formuleert criteria, waaraan het nieuwe beleid moet voldoen;
* het managementteam vertaalt het beleid in de vorm van concrete, haalbare en meetbare werkdoelen en indicatoren;
* het managementteam heeft oog voor de communicatie ten aanzien van het nieuwe beleid en werkt in het beleid meer vanuit een integrale wijze (koppeling van inhoud, financiŽn en menskracht) van management.

Informatie en aanmelding

Neem voor meer informatie en aanmelding 'contact' met ons op.


  Klankbord
  Veranderingen