Home: CONFIDENCE.NL
1. Leidinggevenden
2. Medewerkers
3. Teams
4. Management
 
Strategie
Veranderingen
Klankbord
5. Particulieren
Over Confidence
Adressen en Contact
Disclaimer
Zelfvertrouwen
 
Veranderingen 
 

(Zie voor uitleg over veranderingen de pagina van 'Management')

Wij hanteren bij de begeleiding de volgende vijf stappen:

1) Eťn of meer oriŽnterende gesprekken ten behoeve van inventarisatie en analyse van de inhoud en vorm van begeleidingstraject;
2) Formulering van het traject - in conceptvorm - eventuele bijstelling van het concept - inclusief offerte;
3) Fiattering van het definitieve voorstel en start uitvoering;
4) Aantal begeleidingsbijeenkomsten (met Ďklikímoment en bijstelling traject);
5) Afsluiting begeleidingstraject en follow-up (na bepaalde periode).

Uitvoering begeleiding bij veranderingen

* Uitleg traject;
* Werken met checklisten aspecten bedrijf of organisatie, sterkte-zwakte-analyses en modellen strategisch management;
* Ondersteuning door psycholoog/manager Confidence;
* Aantal bijeenkomsten: afhankelijk van complexiteit; nader te bepalen;
* Locatie: intern en/of extern;
* Offerte en beschrijving traject na oriŽntatiegesprek(ken).

Resultaten:

* het managementteam formuleert zowel de huidige als de gewenste situatie en neemt de huidige situatie als startpunt;
* het manegementteam formuleert criteria, waaraan de veranderingen moeten voldoen;
* het managementteam is zich meer bewust van de consequenties van de veranderingen en maakt op basis van vergelijking van mogelijkheden een meer bewuste keuze;
* het managementteam vertaalt de veranderingen in de vorm van concrete, haalbare en meetbare werkdoelen en indicatoren;
* het managementteam heeft oog voor de communicatie ten aanzien van de veranderingen en werkt meer vanuit een integrale wijze (koppeling van inhoud, financiŽn en menskracht) van management.

Informatie en aanmelding

Neem voor meer informatie en aanmelding 'contact' met ons op.


  Weerstanden
  Valkuilen
 

  Klankbord
  Strategie