Home: CONFIDENCE.NL
1. Leidinggevenden
2. Medewerkers
3. Teams
4. Management
 
Strategie
Veranderingen
Klankbord
5. Particulieren
Over Confidence
Adressen en Contact
Disclaimer
Zelfvertrouwen
 
Klankbord 
 

(Zie voor uitleg over klankbord de pagina van 'Management')

Wij hanteren bij de begeleiding de volgende vijf stappen:

1) Eťn of meer oriŽnterende gesprekken ten behoeve van inventarisatie en analyse van de inhoud en vorm van het klankbord-begeleidingstraject;
2) Formulering van het traject - in conceptvorm - eventuele bijstelling van het concept - inclusief offerte;
3) Fiattering van het definitieve voorstel en start uitvoering;
4) Aantal begeleidingsbijeenkomsten (met Ďklikímoment en bijstelling traject);
5) Afsluiting begeleidingstraject en follow-up (na bepaalde periode).

Belangrijke elementen van klankbord-begeleiding zijn: vertrouwen, inzicht krijgen in sterkten en zwakten, bedenken van (creatieve en) concrete mogelijkheden (opties), geven van (kritische) adviezen en feedback, motiveren en stellen van de juiste (open) vragen. Belangrijk bij klankbordbegeleiding is het op zich nemen van de rol van Ďadvocaat van de duivelí door de klankbord-begeleider.

Uitvoering klankbord-begeleiding

* Uitleg traject;
* Werken met discussie- en besluitvormingsmodellen en de diverse rollen;
* Ondersteuning door psycholoog/manager Confidence;
* Aantal bijeenkomsten: afhankelijk van complexiteit; nader te bepalen;
* Locatie: intern en/of extern;
* Offerte en beschrijving traject na oriŽntatiegesprek(ken).

Resultaten:

* het managementteam onderscheidt hoofd- en bijzaken en stelt prioriteiten vast;
* het managementteam is zich meer bewust van de consequenties van de onderwerpen en maakt op basis van vergelijking van mogelijkheden een meer bewuste keuze;
* het managementteam vertaalt de onderwerpen in de vorm van concrete, haalbare en meetbare werkdoelen;
* het managementteam heeft oog voor een meer integrale wijze (koppeling van inhoud, financiŽn en menskracht) van samenwerking.

Informatie en aanmelding

Neem voor meer informatie en aanmelding 'contact' met ons op.


  Veranderingen
  Strategie