Home: CONFIDENCE.NL
1. Leidinggevenden
2. Medewerkers
 
Coaching
Supervisie
Reďntegratie
3. Teams
4. Management
5. Particulieren
Over Confidence
Adressen en Contact
Disclaimer
Zelfvertrouwen
 
Valkuilen 

  Coaching
 
 

Enkele valkuilen voor medewerkers zijn:

de medewerker:

1) heeft een onbalans tussen inspanning en ontspanning; hij werkt te veel en te lang en neemt te weinig vrije dagen op of hij laat de overuren uitbetalen in geld; wanneer deze situatie te lang voortduurt pleegt hij 'roofbouw' op zijn lichaam en geest met overspannenheid of burn out als gevolg;

2) voelt zich te verantwoordelijk voor de werkzaamheden en de gang van zaken in de organisatie of het bedrijf; dit is ook het geval wanneer hij teveel verantwoordelijkheden krijgt of neemt, waar geen passende bevoegdheden tegenover staan;

3) heeft een te sterke behoefte aan aandacht en waardering van leidinggevende en/of collega's;

4) heeft een te sterke identificatie met de werkzaamheden van het bedrijf of organisatie; kan zich bijna geen leven zonder dit werk voorstellen;

5) is te loyaal met collega's en gaat in zaken mee om hen maar niet in de steek te laten;

6) houdt te weinig professionele afstand tussen zijn functie en zijn persoon; hierdoor pakt hij kritiek als erg zwaar op;

7) heeft angst om zijn mond open te doen - ook als hij met bepaalde zaken niet eens is - vaak uit angst om zijn baan te verliezen;

8) gaat bij onzekerheid niet de problemen structureel aanpakken, maar gaat deze onzekerheid overcompenseren door nog harder te gaan werken, waardoor de structurele problemen blijven of zelfs nog groter worden - waardoor hij nog harder gaat werken enzovoorts; dit is ook de situatie wanneer de medewerker teveel op zijn 'tenen moet lopen' om de werkzaamheden klaar te krijgen - bijvoorbeeld ook in die situatie wanneer hij teveel taken moet verrichten die niet in zijn takenpakket zitten;

9) kiest eerder voor zekerheid in de eigen baan, dan voor uitdaging in een andere baan - zelfs bij de eigen werkgever;

10) uit zijn onvrede van het werk op andere plaatsen (bijvoorbeeld thuis), waar deze onvrede niet opgelost kan worden.

De oplossing ...

De oplossing voor voornoemde valkuilen:
het aanleren en hanteren van een andere, meer professionele beroepshouding, waarin de medewerker meer inzicht krijgt in zaken waar hij wel en niet verantwoordelijk voor kan zijn. Tevens door meer op afstand naar zijn werkzaamheden en zijn rol in het bedrijf of organisatie te kijken en daarbij de valkuilen om te zetten in uitdagingen. Ook door te beseffen dat hij als persoon meer is dan alleen een functionaris. Een belangrijk uitgangspunt is dat wanneer de medewerker goed voor zichzelf zorgt ten aanzien van de balans tussen werk en privé, hij tevens beter zijn werkzaamheden voor de organisatie of het bedrijf kan blijven verrichten. In de ondersteuning leert de medewerker om zijn gedragsrepertoire te vergroten door nieuwe gedragingen te voegen bij reeds bestaande.


  Vormen van coaching
  Functioneringsgesprek