Home: CONFIDENCE.NL
1. Leidinggevenden
2. Medewerkers
3. Teams
 
Opstarten
Samenwerking
Intervisie
Coaching
Klankbord
4. Management
5. Particulieren
Over Confidence
Adressen en Contact
Disclaimer
Zelfvertrouwen
 
Funktioneringsgesprekken 

  Coaching
 
 

Funktioneringsgesprekken zijn bij uitstek als moment geschikt, waarin leidinggevende en medewerkers samen kunnen bepalen welke externe of interne vormen van ondersteuning de medewerkers in hun werkzaamheden vooruit kunnen helpen. De uitkomsten van de funktioneringsgesprekken kunnen dan ook als ‘handvatten’ gebruikt worden voor een gesprek over de mogelijkheden van ondersteuning in de vorm van teamcoaching, individuele coaching of supervisie.
Verder dient in de functioneringsgesprekken de mate van overbelasting van de medewerkers en de eventueel daarbij passende interne en/of externe ondersteuning ter sprake te komen.


  Vormen van coaching