Home: CONFIDENCE.NL
1. Leidinggevenden
2. Medewerkers
3. Teams
4. Management
 
Strategie
Veranderingen
Klankbord
5. Particulieren
Over Confidence
Adressen en Contact
Disclaimer
Zelfvertrouwen
 
Weerstanden 

  Veranderingen
 
 Weerstanden bij veranderingen in bedrijven en organisaties zijn dikwijls gebaseerd op:

* aanklachten tegen vroeger leiderschap, omdat leidinggevenden voormalige besluiten moeten terugdraaien;
* angst voor belangen-, status- of banenverlies;
* angst voor het onbekende of verlies van voorspelbaarheid;
* bedreigingen voor krachtige coalities (conflicten tussen de nieuwe en de oude garde);
* een gebrek aan vertrouwen in de initiatiefnemers;
* een gebrek aan voldoende steun en middelen;
* een (gevoelde) ontkenning van de vroegere en huidige werkzaamheden;
* een onvoldoende voorbereiding;
* een te grote belasting naast de huidige drukke werkzaamheden;
* een zich niet betrokken voelen bij de besluitvorming;
* eerdere, niet uitgewerkte conflicten vanuit het verleden;
* financiële kosten (uit het verleden), die veranderingen in de weg staan;
* het naast of tegenover elkaar staan van meerdere ‘waarheden’ over het bedrijf of de organisatie;
* het ontbreken van een veranderingsklimaat binnen het bedrijf of de organisatie;
het ontbreken van inzicht of de veranderingen worden als te complex beschouwd;
* inertie en vasthouden aan de ‘veilige’ vertrouwde situatie (moeite om de cultuur binnen het bedrijf of de organisatie en vaste gedragspatronen los te laten);
* onduidelijkheid over de redenen van veranderingen, tevens in de communicatie over de veranderingen;
* onvoldoende mogelijkheden om invloed op de veranderingen te kunnen doorvoeren of om deze bij te schaven;
* slechte ervaringen met vroegere veranderingsprocessen;
* teveel tijdsdruk;
* verschillen in de noodzaak tot veranderingen (vooral wanneer het met het bedrijf of organisatie relatief goed gaat);
* verschillen tussen de abstract redenerende top en de meer concreet ingestelde medewerkers van de ‘werkvloer’.


  Valkuilen