Home: CONFIDENCE.NL
1. Leidinggevenden
2. Medewerkers
3. Teams
4. Management
 
Strategie
Veranderingen
Klankbord
5. Particulieren
Over Confidence
Adressen en Contact
Disclaimer
Zelfvertrouwen
 
Valkuilen 

  Veranderingen
 
 Enkele valkuilen bij veranderingsprocessen zijn:

1) Er wordt onvoldoende aandacht besteed aan de structuur, de machtsverhoudingen en de cultuur binnen de organisatie(s);

2) Er wordt teveel topdown (van management naar lagere hierarchische structuren) en te weinig bottom up gewerkt (suggesties van de werkvloer worden niet naar boven vertaald of opgepakt);

3) De veranderingen zijn te moeilijk;

4) Complexe veranderingen worden teveel van tevoren gestructureerd, waardoor grote lijnen verloren blijken te gaan;

5) Er wordt voor de veranderingen geen gewenningstijd in acht genomen; de veranderingen worden te snel doorgevoerd en dat levert veel weerstand binnen de organisatie op, die nog niet op de veranderingen is ingesteld;

6) De planning wordt onvoldoende en onvolledig voorbereid;

7) Er wordt geen helderheid over de doelstellingen en de motivatie van de veranderingen gegeven;

8) Aan het communicatieproces wordt te weinig aandacht besteed en/of worden de verkeerde communicatiemethoden ingezet en/of de timing is niet juist;

9) Medewerkers binnen de organisatie(s) krijgen te weinig invloed bij het formuleren en/of het uitvoeren van de veranderingen;

10) De informatie-intensiteit wordt niet afgestemd op de moeilijkheidsgraad van de veranderingen; hoe complexer de veranderingen hoe meer informatie verstrekt moet worden;

11) De veranderingen worden niet integraal aangepakt; medewerkers krijgen van verschillende afdelingen uit de top teveel verschillende opdrachten toebedeeld, die qua onderwerp en timing niet van tevoren op elkaar zijn afgestemd;

12) Vroegere veranderingen worden te weinig geŽvalueerd, waardoor positieve zaken worden vergeten en overbodige veranderingsprocessen opnieuw worden opgestart.


  Weerstanden