Home: CONFIDENCE.NL
1. Leidinggevenden
 
Coaching
Personal coaching
Stijlen leidinggeven
Supervisie
2. Medewerkers
3. Teams
4. Management
5. Particulieren
Over Confidence
Adressen en Contact
Disclaimer
Zelfvertrouwen
 
1. Leidinggevenden 
 

Hoe kan ik als leidinggevende beter met moeilijke situaties omgaan en mijn medewerkers beter aansturen en coachen?

Omgaan met lastige en tegenstrijdige belangen ...

U heeft het gevoel dat u het nooit goed kunt doen. U moet met de vaak tegenstrijdige belangen in uw organisatie of bedrijf omgaan, waarbij u tevens ook nog met uw eigen wensen uit de voeten moet kunnen. U staat onder druk en van verschillende kanten wordt er een groot beroep op uw loyaliteit en integriteit gedaan. Daarnaast heeft u dikwijls het gevoel dat u te snel ‘in het diepe’ gesprongen bent. U heeft wel de theoretische kennis ‘in huis’, maar mist nog vaak de praktische vaardigheden om als leidinggevende op te treden.

Aanbod Confidence:

Coaching van leidinggevenden

Door feedback meer inzicht en beter presteren!

Er zijn twee redenen voor het inzetten van coaching van leidinggevenden. De eerste reden is wanneer de functionaris in zijn leidinggeven vastloopt of dreigt vast te lopen.

(Lees meer over 'valkuilen' van leidinggevenden')

De tweede reden is wanneer een functionaris zijn leidinggevende vaardigheden wilt vergroten, zonder dat van een crisissituatie sprake is. Bijvoorbeeld wanneer een leidinggevende op een grotere en/of andere afdeling komt te werken. In beide situaties kunnen wij ondersteuning in de vorm van coaching bieden.

(Lees meer over 'coaching' van leidinggevenden)

Personal Coaching

Verander uw leven, persoonlijk en professioneel!

U heeft vragen op het gebied van persoonlijke of professionele ontwikkeling en het maken van keuzes in uw leven.
Wij ondersteunen u bij het zoeken naar antwoorden.

(Lees meer over 'personal coaching' van leidinggevenden

Stijlen van leidinggeven en coachen

Vergroot uw gedragsrepertoire!

In de praktijk blijkt dat leidinggevenden bij voorkeur één of twee stijlen van leidinggeven hanteren. Echter leidinggeven vraagt om meer stijlen, omdat u met verschillende typen medewerkers te maken heeft. Aan de ene medewerker moet u bijvoorbeeld meer instructies geven, terwijl u aan de andere medewerker meer taken kunt delegeren. Een coachende vorm van leidinggeven houdt in dat u uw medewerker begeleidt bij het verbeteren van bepaalde vaardigheden.
Wij ondersteunen u bij het aanleren van nieuwe stijlen van leidinggeven en coachen.

(Lees meer over 'stijlen van leidinggeven')

Supervisie

U krijgt meer inzicht in uw situatie en uw functioneren wordt verbeterd!

U heeft vragen of problemen op het gebied van uw functioneren in het bedrijf of organisatie. Wij ondersteunen u bij het zoeken naar antwoorden en oplossingen.

(Lees meer over 'supervisie' van leidinggevenden)


  Coaching
  Personal coaching
  Stijlen leidinggeven
  Supervisie