Home: CONFIDENCE.NL
1. Leidinggevenden
2. Medewerkers
 
Coaching
Supervisie
Re´ntegratie
3. Teams
4. Management
5. Particulieren
Over Confidence
Adressen en Contact
Disclaimer
Zelfvertrouwen
 
2. Medewerkers 
 

Hoe kunnen onze medewerkers beter gaan presteren?

Het overbruggen van verschillen in doelstellingen ...

Elke organisatie of bedrijf heeft doelstellingen, die vertaald moeten worden naar de persoonlijke doelstellingen van de medewerkers. Vaak blijken deze doelstellingen wel overeen te komen, maar dikwijls zijn er ook discrepanties te constateren tussen beide vormen. De oorzaken zijn terug te voeren op onduidelijkheid binnen de organisatie of het bedrijf en de eigen interpretaties van de medewerkers over hoe de taken ingevuld moeten worden. Daarnaast hebben verschillen ook een historische achtergrond, omdat de medewerkers al gedurende een langere tijd deze taken op deze wijze hebben verricht. Op een bepaald moment worden de verschillen echter te groot en moeten de doelstellingen van de persoon en van het bedrijf of de organisatie door middel van onderstaande leermethoden weer met elkaar in overeenstemming gebracht. De leermethode psychologische ondersteuning ten behoeve van re´ntegratie is met name bedoeld voor die medewerkers, die in hun werkzaamheden door overspannenheid en burn out vastgelopen zijn.


Aanbod Confidence:

Coaching van medewerkers

Door feedback meer inzicht en beter presteren!

Er zijn twee redenen voor het inzetten van coaching van medewerkers. De eerste reden is wanneer de medewerker in zijn functioneren vastloopt of dreigt vast te lopen.

(Lees meer over 'valkuilen' van medewerkers')

De tweede reden is wanneer de medewerker voor zijn functie een aantal nieuwe vaardigheden moet leren of vergroten. Bijvoorbeeld in het geval dat hij of zij andere taken krijgt. In beide situaties kunnen wij ondersteuning in de vorm van coaching bieden. Coaching is dan gericht op het verbeteren van het functioneren van de medewerker door de doelstellingen van de organisatie of het bedrijf (opnieuw) te vertalen naar de persoonlijke doelstellingen. Daarnaast is coaching gericht op het verbeteren van de prestaties en de leermogelijkheden van de medewerker.

(Lees meer over 'coaching' van medewerkers')

Supervisie

Meer inzicht in de situatie en verbetering van het functioneren!

Functioneren binnen een bedrijf of organisatie is een complex gebeuren. Daarom hebben medewerkers en/of hun leidinggevenden dikwijls vragen en problemen ten aanzien van de invulling van de werkzaamheden door de medewerkers. Zo kunnen de medewerkers bijvoorbeeld de taken als onduidelijk ervaren, zonder richting of duidelijke resultaten. Of worden de taken door de medewerkers als niet meer zo aantrekkelijk of als veel te zwaar ervaren. Verder lijken persoonlijke doelstellingen en die van organisatie of bedrijf steeds verder uit elkaar te lopen. In deze gevallen kan supervisie uitkomst bieden.
Wij ondersteunen de medewerkers bij het zoeken naar antwoorden en oplossingen ten behoeve van een verbetering van hun functioneren.

(Lees meer over 'supervisie' van medewerkers')

Re´ntegratie

Een goede terugkeer in het arbeidsproces ...

Overbelasting, overspannenheid, stress en burn out zijn vaak gebruikte termen voor een medewerker, die om welke redenen dan ook zijn werkzaamheden niet meer naar behoren kan uitvoeren.
Zowel medewerker als leidinggevende ervaren deze situaties vaak als erg ingrijpend. De medewerker, omdat hij niet weet hoe hij zijn situatie kan oplossen. De leidinggevende, omdat hij zowel te maken krijgt met het medemenselijk aspect als met de werkzaamheden, die door het bedrijf of de organisatie opgevangen moeten worden. Door de ĹWet Poortwachterĺ zijn zowel werkgever en medewerker gedwongen om bepaalde spelregels voor de re´ntegratie van de medewerker te volgen. Andere zaken, waaraan in deze dikwijls complexe situaties aandacht besteed moet worden, zijn de grote financiŰle consequenties en de uitkomsten inzake een terugkeer en de toekomst van de medewerker. Moet de medewerker re´ntegreren op dezelfde werkplek met dezelfde of andere taken of kan hij beter zijn werk hervatten op een andere werkplek bij dezelfde of een andere werkgever?

Wij willen de medewerker psychologische ondersteuning bieden ten behoeve van een gezonde terugkeer in het arbeidsproces.

(Lees meer over psychologische ondersteuning bij 're´ntegratie')


  Coaching
  Supervisie
  Re´ntegratie