Home: CONFIDENCE.NL
1. Leidinggevenden
2. Medewerkers
3. Teams
4. Management
 
Strategie
Veranderingen
Klankbord
5. Particulieren
Over Confidence
Adressen en Contact
Disclaimer
Zelfvertrouwen
 
4. Management 
 

Hoe kunnen we de veranderingsprocessen het beste begeleiden?

Niet heden maar morgen ...

Veel bedrijven en organisaties zijn dagelijks druk in de weer met hun kerntaken en met het productieproces. Hierdoor neemt het management dikwijls te weinig tijd voor een evaluatie van de huidige situatie en een anticipatie op de toekomst. Men speelt te weinig op de markt of samenleving in en voert niet de gewenste veranderingen door.

Aanbod Confidence:

Strategie

Kiezen voor anticipatie ...

Bij deze vorm van ondersteuning zetten wij samen met het managementteam een strategisch plan op voor het bedrijf of de organisatie. Hierbij komen zowel de zwakke alsmede de sterke kanten van het bedrijf of organisatie aan bod. Prioriteiten worden na inventarisatie van alle deelgebieden van het bedrijf of organisatie bepaald en omgezet in concrete en uitvoerbare voornemens voor de komende twee jaar.

(Lees meer over ondersteuning bij het doorvoeren van ‘strategie’ in bedrijf of organisatie)

Veranderingen

Van A naar B ...

Veranderingen zijn dikwijls noodzakelijk, alleen niet altijd even gemakkelijk in de
organisatie of het bedrijf door te voeren. ‘Weerstanden’ kunnen een barrière vormen, maar ook door een goede aanpak overwonnen.

(Lees meer over ‘valkuilen' en 'weerstanden’ bij veranderingen)

Bij de ondersteuning besteden we samen met het management aandacht aan een inventarisatie van de huidige en de gewenste situatie. Uitvoerig staan we hierbij stil bij de wijze van communicatie en het op één lijn krijgen van de vele verschillende beelden en ‘waarheden’, die er in het bedrijf of de organisatie leven.

(Lees meer over ondersteuning van het management bij ‘veranderingen’)

Klankbord

Bewust kiezen ...

Soms heeft het management van bedrijven of organisaties behoefte aan overleg met een externe deskundige. Bijvoorbeeld over de huidige gang van zaken of over het opzetten en uitvoeren van bepaalde veranderingen.

Bij deze ondersteuning nemen we ‘als kritische buitenstaander’ samen met het managementteam een aantal zaken, die binnen het bedrijf of organisatie spelen door. Hierbij zullen we aandacht besteden aan een bewuste keuze van het management uit meerdere mogelijkheden.

(Lees meer over ‘klankbord’-begeleiding van het management)


  Klankbord
  Veranderingen
  Strategie