Home: CONFIDENCE.NL
1. Leidinggevenden
2. Medewerkers
3. Teams
4. Management
5. Particulieren
Over Confidence
Adressen en Contact
Disclaimer
Zelfvertrouwen
 
5. Particulieren 
 

Hoe kan ik weer plezier in mijn leven en meer vertrouwen in mezelf krijgen?


Komt één of meer van onderstaande situaties u helaas erg bekend voor?


Moeilijkheden zijn dikwijls ook kansen ...

U heeft het gevoel dat het leven u behoorlijk tegenzit; u loopt bijvoorbeeld vast in uw werk of in uw privé-leven.
Of u heeft een erg vervelende periode achter de rug en u heeft steun nodig bij het verwerken.

Of u heeft negatieve gevoelens over uzelf; u weet niet wie u bent en wat u nu eigenlijk wilt. U heeft het idee op een belangrijk ‘kruispunt’ in uw leven te staan en u weet nog niet welke richting u moet inslaan.
Deze problemen kosten veel tijd en energie, die u bij voorkeur aan andere dingen zou willen besteden.
U zou uw leven wel willen veranderen, als u daar maar voldoende moed en zelfvertrouwen voor zou hebben.

Blijf niet met het probleem zitten ...

Herkent u één van deze situaties en wilt u deze nu eindelijk eens gaan aanpakken, neem dan 'contact' met ons op voor het actief oplossen van uw problemen. U bent verzekerd van onze deskundige, psychologische ondersteuning!

Actieve aanpak van uw problemen!

U lost zelf uw probleem op een actieve en creatieve wijze op ...

Kenmerkend voor de ondersteuning is, dat u zelf op een actieve wijze mee gaat denken over hoe u de problemen wilt aanpakken.
Eerst gaan we samen met u, uw situatie inventariseren aan de hand van vragenlijsten. Deze inventarisatie geeft u informatie over de ‘blinde’ kanten en valkuilen van uw gedrag. Hierdoor krijgt u meer inzicht in de frequentie en aard van de problemen en zult u beter in staat zijn om deze meer adequaat op te lossen.

Verder krijgt u ondersteuning bij het bedenken, afwegen en het uitvoeren van concrete stappen ter verbetering van uw situatie. Daarnaast besteden we in de begeleiding ook veel aandacht aan het vergroten van uw sterke kanten en mogelijkheden.
In de begeleiding komen niet alleen uw verleden en het heden aan bod, maar zal vooral ook naar een bewuste en gerichte planning van uw toekomst gekeken worden.

Voordelen van deskundige ondersteuning

Praten over uw problemen geeft al 'lucht' ...

U kunt op een discrete wijze met een onafhankelijke, deskundige psycholoog over uw problemen praten. Dit geeft dikwijls al ‘psychische ruimte’. Ook het gevoel dat u nu eindelijk iets aan uw problemen gaat doen, geeft verlichting.

De psycholoog beschikt, naast de benodigde (post-)academische opleidingen, ook over veel praktische ervaringen in de begeleiding van cliënten. Bovendien heeft hij veel levenservaring, empathie en een oprechte belangstelling voor u als cliënt.

Informatie en aanmelding

Ondersteuning op een concrete en heldere wijze ...

Bij de aanmelding maakt u een afspraak voor een eerste gesprek.
Tijdens dit gesprek vindt een eerste inventarisatie van uw problemen plaats. Ook krijgt u in dit gesprek informatie over de concrete inhoud, duur en kosten van de ondersteuning.

Hierna maken wij met u vervolgafspraken voor gesprekken in Doetinchem of Ulft. Deze gesprekken kunnen eventueel - in nader overleg - ook op een andere locatie of in de avonduren of op zaterdagochtend plaatsvinden.

Neem voor meer informatie en aanmelding 'contact' met ons op. Wij zullen u graag te woord staan.

Kijk voor informatie over het vergroten van uw zelfvertrouwen ook op onze website http://www.zelfvertrouwen.nl

Verwachte resultaten begeleiding

Vermindering en een positieve ombuiging van uw probleem...

* U voelt u opgelucht dat u aan uw probleem gaat werken;
* U heeft meer inzicht in uw situatie en u bent tevens meer bewust van uw gedrag, uw valkuilen en uitdagingen;
* U weet hoe u uw probleem verstandelijk en emotioneel moet aanpakken;
* U kunt uw probleem beter een duidelijke plaats in uw leven geven en er tevens meer afstand van nemen;
* U gaat andere prioriteiten stellen, ondermeer ten aanzien van uw huidige en toekomstige leven;
* U brengt de balans tussen in- en ontspanning weer en beter in evenwicht;
* U heeft minder of geen last meer van uw probleem; aard en frequentie van uw probleem zullen in positieve zin veranderd en omgebogen worden.