Home: CONFIDENCE.NL
1. Leidinggevenden
2. Medewerkers
3. Teams
4. Management
5. Particulieren
Over Confidence
Adressen en Contact
Disclaimer
Zelfvertrouwen
 
Over Confidence 
 

Motieven voor oprichting ...

De keuze voor inhoud ...

In 1997 richtte drs. Joop Roelofs Confidence- psychologisch adviesbureau te Ulft op.
De drijfveren hiervoor waren:

zijn behoefte:

* om zelfstandig en meer inhoudelijk te gaan werken;
* om werkzaamheden te bedenken en uit te voeren, die een groot raakvlak hebben met psychologie en management;
* om kennis uit psychologie en management te vertalen naar alledaagse situaties en deze kennis in te zetten voor problemen en dilemma's van medemensen in hun privť- en/of werksituaties.

De achtergrond van drs. Joop Roelofs is ondermeer (ontwikkelings)psycholoog. Hij heeft ervaring als adviseur, wetenschappelijk medewerker, gedragdeskundige, psycholoog en leidinggevende in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast heeft hij opleidingen gevolgd op het gebied van (financieel) management en coachingsvaardigheden. Verder heeft hij ervaringen in het psychologisch ondersteunen en coachen van leidinggevenden, medewerkers, teams en particuliere cliŽnten. Verder leidt hij sedert 1997 projecten in RoemeniŽ (ondermeer voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken).

De keuze voor de naam en het logo ...

Vertrouwen als basis ...

Drs. Joop Roelofs heeft voor de naam ĎConfidenceí gekozen omdat deze term betekent vertrouwen hebben in jezelf en in het leven. Dit vertrouwen vormt de belangrijkste basis om het leven met zijn obstakels zo goed mogelijk te kunnen leiden. Daarnaast geeft ĎConfidenceí een van de einddoelen van de werkzaamheden aan, namelijk het bewerkstelligen van voldoende zelfvertrouwen bij de cliŽnt. Zodat hij op een actieve en creatieve manier met ontwikkelingen en veranderingen aan de gang gaat. Een andere doelstelling van de werkzaamheden is het vergroten van het professioneel handelen van de cliŽnt. Hij heeft voor de Engelse naam Confidence gekozen, vanwege de contacten met het buitenland.

Het logo stelt een individu voor, die door veranderingen op zijn levenspad even uit balans lijkt te raken, maar door zijn zelfvertrouwen weer snel zijn evenwicht terugvindt. En hierna weer klaar staat voor de volgende uitdaging.

Doelstellingen Confidence ...

Verbetering van professionaliteit en zelfvertrouwen ...

a) Het geven van psychologische ondersteuning en coaching ten behoeve van een verbetering van de professionaliteit en de probleemsituaties van (buitenlandse) medewerkers, teams, bedrijven, instellingen en organisaties.
b) Het geven van psychologische ondersteuning en coaching ten behoeve van een verbetering van probleemsituaties van particulieren.
c) Het versterken van de positieve omgang van de mens met zichzelf en met de medemens; waarvoor zelfvertrouwen een belangrijke basis vormt.
d) Het verklaren van belangrijke factoren, die een belangrijke rol spelen bij de contacten tussen personen onderling.
e) Het benadrukken van de eigen verantwoordelijkheid en creativiteit van het individu ten aanzien van bedenken, afwegen en uitvoeren van concrete stappen ter verbetering van de situatie (het activeren van eigen mogelijkheden).
f) Het bewerkstelligen van een concrete vertaalslag van wetenschappelijke bevindingen ten aanzien van het dagelijks functioneren van de mens in privť- en werksituatie.
g) Het verstrekken van informatie naar (buitenlandse) belangstellenden, bedrijven, instellingen en organisaties door middel van onder andere een vraagbaak-functie,lezingen, workshops, artikelen, boeken, internet (websites).

Informatie en aanmelding

Neem voor meer informatie en aanmelding 'contact' met ons op.