Home: CONFIDENCE.NL
1. Leidinggevenden
2. Medewerkers
3. Teams
4. Management
5. Particulieren
Over Confidence
Adressen en Contact
Disclaimer
Zelfvertrouwen
 
Disclaimer 
 

Deze website, met internetadres www.confidence.nl is een website van Confidence - psychologisch adviesbureau. Deze website verschaft in een samenvattende vorm algemene informatie over de psychologische ondersteuning en coaching van: leidinggevenden, medewerkers, teams en management van bedrijven, instellingen en organisaties, (buitenlandse) projecten, particulieren.

Confidence - psychologisch adviesbureau heeft de informatie op deze site met grote zorgvuldigheid samengesteld en zal deze site op die wijze ook onderhouden. Confidence - psychologisch adviesbureau aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van, de toegang tot of de onmogelijkheid gebruik te maken van de informatie noch zal Confidence - psychologisch adviesbureau aansprakelijk zijn voor eventuele fouten in de tekst of voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid. Niet alle sites gelinkt aan deze site zijn door Confidence - psychologisch adviesbureau gecontroleerd en Confidence - psychologisch adviesbureau aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid daarvoor. Gebruik maken van een link gebeurt geheel op eigen risico.

Confidence - psychologisch adviesbureau behoudt zich het recht voor om zonder vooraankondiging veranderingen aan te brengen op deze website.

Auteurs- en andere intellectuele eigendomsrechten op deze website rusten bij Confidence - psychologisch adviesbureau. Confidence - psychologisch adviesbureau machtigt u, informatie op deze site voor eigen, niet commerciŽle doeleinden te kopiŽren. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Confidence - psychologisch adviesbureau is ieder ander gebruik verboden.