Home: CONFIDENCE.NL
1. Leidinggevenden
2. Medewerkers
 
Coaching
Supervisie
Reïntegratie
3. Teams
4. Management
5. Particulieren
Over Confidence
Adressen en Contact
Disclaimer
Zelfvertrouwen
 
Vormen van coaching  

  Coaching
 
 

1) Directe coaching op ‘de werkvloer’ (‘on the job’): uitgevoerd in het bedrijf of de eigen organisatie;
deze vorm van directe coaching is de meest ingrijpende en effectieve vorm van coaching, waarbij de medewerker snel feedback krijgt over zijn functioneren in verschillende situaties (vergaderingen, gesprekken met collega's, externe klanten, team enz.);

2) Indirecte coaching (meer op afstand) uitgevoerd intern of extern het bedrijf of de eigen organisatie; deze vorm van coaching wordt uitgevoerd aan de hand van observaties door de medewerker zelf en/of door anderen en casussen.

Beide vormen van coaching hebben grote voor- en nadelen. De beste vorm van coaching kan het beste in een geprek tussen het bedrijf of organisatie, de medewerker en de coach bepaald worden.

Neem hiervoor 'contact' met ons op.


  Functioneringsgesprek
  Valkuilen